Klepkubel

Kleppenkubel

Dit type van kubel wordt voornamelijk gebruikt voor het transport van aardvochtige beton. De kubel wordt geledigd via een dubbele segmentklep, die electro-hydraulisch aangestuurd wordt. Het openen en sluiten van de kleppen kan vrij ingesteld worden over een bepaalde tijdspanne.

Een draaikubel kan geleverd worden in monorail als in birail uitvoering, waarbij de bouwgrootte praktisch onbegrensd is (tot 8.000 l is reeds gebouwd).

Kleppenkubel

Al naargelang de lengte van de baan, de stijging en de bochten alsook in functie van de kubelgrootte wordt een wrijvingsaandrijving ingezet met 2 of 4 wrijvingswielen.

Alle kleppen hebben loopwielen die bekleed zijn met polyurethaan, die de volgende voordelen bieden:

Indien gewenst kan de kuip van de kubel bekleed worden met een polyurethaan slijtlaag. Het voordeel hiervan is:

Een integratie van de kubelbaansturing in de besturing van de betoncentrale is perfect mogelijk. In geval van een Bikotronic sturing (zie verder op deze site) wordt de kubelbaan aangestuurd vanuit de centrale sturing en is er geen tweede sterkstroomkast noodzakelijk.

Meerdere losplaatsen met afroepkastjes of de inzet van meerdere kubels (eventueel in combinatie met automatische wissels) behoren perfect tot de mogelijkheden.