Zorg voor milieu en omgeving is een verplichting voor elk van ons!

Het milieubewust omspringen met grondstoffen en hergebruik van afvalstoffen zijn vandaag de dag belangrijke aspecten in de industrie. Zo ook op de betoncentrale. De verwerking van restbeton, het opslaan van eventuele afvalstoffen en het lozen van spoel- en/of hemelwater komen hierbij dagelijks aan de orde. Belangrijk is het om hiermee steeds meer verantwoord om te gaan.
recyclage-installaties

Het Duitse Bibko Umwelttechnik & Beratung GmbH heeft zich in dit marksegment opgewerkt tot de leidinggevende fabrikant van recyclagesystemen voor restbeton voor de transportbetonindustrie als voor verwerkings- en zuiveringssystemen voor waswater en restbeton voor de prefabbeton.

Naast het productgamma van recyclagesystemen ontwikkelt en fabriceert Bibko ook bandenwasinstallaties voor vrachtwagens.

producten