Model 913 - Verrijdbare machines

Rendabel, flexibel, betrouwbaar

913De vloer-betonsteenautomaat voor de productie van elementen voor bouw- en vormelementen.
Holle-, bekistings-, muur-, dek-, schouw- en volle betonstenen: deze opsomming van elementen zet zich naar believen verder, aangezien ZENITH met de vloer-betonsteenautomaat van de reeks 913 de oplossing biedt voor rationele massaproductie van hoogwaardige betonstenen voor hoogbouw en landschapsbouw.