Waterzuivering - Zuiveringstoren en -machine

Waterzuivering - Zuiveringstoren en -machine

Overtollig restwater kan gezuiverd worden tot proper water.

Zuivering van water met kleurstoffen.

Het gezuiverde water kan terug in de productiekringloop gebracht worden:

Reduceren van de waterkosten door:

Reduceren van afvalhoeveelheid door uitwassen van de toeslagstoffen.